skip to Main Content
Skup Makulatury

Skup makulatury a wpływ na środowisko

Makulatura to czasopisma, gazety, niepotrzebne kartki, kartony, które posegregowane można oddać na skupie, żeby przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Dlaczego warto składować makulaturę, co się z nią dzieje po oddaniu do skupu?

Read More
Kobieta Pisze Na Komputerze

Kto i kiedy musi dokonywać wpisów do BDO?

Na przedsiębiorcy prowadzącym działalność gospodarczą ciąży wiele obowiązków. Od niedawna przedstawiciele wybranych branż są zobowiązani do dokonania wpisu do Bazy Danych o Odpadach. Jest to ustawowo powołany rejestr prowadzony przez marszałka województwa, który dokonuje wpisu na podstawie złożonego wniosku lub z urzędu.

Read More
Odpady

Czym jest BDO?

Pojęcie Bazy Danych Odpadowych jest znane nielicznym, choć funkcjonuje ono od niemal 2. lat i służy ewidencji wytwarzanych przez przedsiębiorstwo odpadów. Kogo dotyczy dokładnie obowiązek sporządzania BDO, kto dokładnie musi się rejestrować?

Read More

Czym są poziomy recyklingu?

Jako zakład obrotu złomem mamy świadomość jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne, dlatego współpracując z firmami, zajmującymi się recyklingiem i utylizacją działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nowoczesny park maszynowy, pozwala nam na maksymalizację odzysku materiałowego odpadów nie tylko z…

Read More
Elektrośmieci

Trzy powody, by oddać elektrośmieci do skupu

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny, audiowizualny, oświetleniowy oraz różnego rodzaju narzędzia elektryczne. Dzieli się na dziesięć grup: wielkogabarytowe urządzenia AGD, małogabarytowe urządzenia AGD, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt RTV, elementy oświetlenia, narzędzia elektryczne…

Read More
Złom Stalowy I żeliwny

Co wchodzi w zakres złomu stalowego i żeliwnego?

Złom stalowy i żeliwny, oddany na skup złomu, jest niezwykle cennym surowcem hutniczym, wykorzystywanym następnie w produkcji różnych stopów. Aby jednak mógł być przekazany zakładom hutniczym i metalurgicznym, musi posiadać odpowiednie parametry. Sprawdź, co wchodzi w zakres złomu stalowego i…

Read More
Back To Top