skip to Main Content
śmieci

Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Każdego roku statystyczny Polak wytwarza ponad 350 kg odpadów. Najczęściej mowa o odpadach komunalnych takich jak papier, szkło, tworzywa sztuczne czy odpady biodegradowalne. Niemniej wśród nich znaleźć można też śmieci zaliczane do grupy tzw. odpadów niebezpiecznych, które stanowią duże zagrożenie dla środowiska. I choć najbardziej znaczący wpływ na przyrodę mają odpady przemysłowe, groźne dla bioróżnorodności mogą się okazać także niektóre przedmioty i sprzęty przez wielu z nas używane na co dzień.

Czytaj więcej
skup metali kolorowych

Od czego zależą ceny skupu metali kolorowych?

Metale kolorowe, czyli nieżelazne nie zawierają żelaza i mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu oraz dziedzinach techniki. Są cenne ze względu na swoje właściwości i dlatego zostają poddawane dalszym obróbkom. Skupy złomu przyjmują tego typu odpady, płacąc za nie najwięcej, ale cena może różnić i warto wiedzieć, od czego zależy.

Czytaj więcej
kobieta pisze na komputerze

Kto i kiedy musi dokonywać wpisów do BDO?

Na przedsiębiorcy prowadzącym działalność gospodarczą ciąży wiele obowiązków. Od niedawna przedstawiciele wybranych branż są zobowiązani do dokonania wpisu do Bazy Danych o Odpadach. Jest to ustawowo powołany rejestr prowadzony przez marszałka województwa, który dokonuje wpisu na podstawie złożonego wniosku lub z urzędu.

Czytaj więcej
odpady

Czym jest BDO?

Pojęcie Bazy Danych Odpadowych jest znane nielicznym, choć funkcjonuje ono od niemal 2. lat i służy ewidencji wytwarzanych przez przedsiębiorstwo odpadów. Kogo dotyczy dokładnie obowiązek sporządzania BDO, kto dokładnie musi się rejestrować?

Czytaj więcej
recykling

Czym są poziomy recyklingu?

Jako zakład obrotu złomem mamy świadomość jak ważna jest dbałość o środowisko naturalne, dlatego współpracując z firmami, zajmującymi się recyklingiem i utylizacją działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nowoczesny park maszynowy, pozwala nam na maksymalizację odzysku materiałowego odpadów nie tylko z…

Czytaj więcej
Back To Top