skip to Main Content
kobieta pisze na komputerze

Kto i kiedy musi dokonywać wpisów do BDO?

Na przedsiębiorcy prowadzącym działalność gospodarczą ciąży wiele obowiązków. Od niedawna przedstawiciele wybranych branż są zobowiązani do dokonania wpisu do Bazy Danych o Odpadach. Jest to ustawowo powołany rejestr prowadzony przez marszałka województwa, który dokonuje wpisu na podstawie złożonego wniosku lub z urzędu.

Czym jest BDO?

Baza Danych o Odpadach to rejestr podmiotów gospodarczych wprowadzających produkty, w tym produkty w opakowaniach, a także prowadzących zarówno handel detaliczny i hurtowy, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz gospodarujących odpadami. Funkcjonowanie rejestru reguluje ustawa o odpadach.

Podmioty dokonujące wpisu do BDO na podstawie wniosku

W ramach BDO wyróżniamy dwa rodzaje wpisów do ewidencji – z wniosku i z urzędu. Zgodnie z ustawą z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wniosek do rejestru muszą złożyć między innymi przedsiębiorcy zajmujący się wprowadzaniem na rynek smarów, olejów, mieszanek olejowych, dodatki zapobiegające zamarzaniu, nowe i używane opony, prowadzący recycling opadów. Zgodnie z ustawą z 20 stycznia 2005 roku o recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji podmioty prowadzące stacje demontażu, prowadzący strzępiarki, prowadzący punkty zbierania pojazdów. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach podmioty wprowadzające do obrotu akumulatory lub baterie, zakłady zajmujące się przetwarzaniem zużytych baterii lub akumulatorów.

Kiedy należy dokonać wpisu do BDO?

Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO przed rozpoczęciem działalnościktóra wymaga uzyskania takiego wpisu na wniosek. W przypadku działalności, która wymaga uzyskania wpisu na wniosek podmiotu, bez wpisu do rejestru BDO należy złożyć wniosek rejestracyjny tak szybko jak jest to możliwe.

Back To Top