skip to Main Content
kobieta pisze na komputerze

Kto i kiedy musi dokonywać wpisów do BDO?

Na przedsiębiorcy prowadzącym działalność gospodarczą ciąży wiele obowiązków. Od niedawna przedstawiciele wybranych branż są zobowiązani do dokonania wpisu do Bazy Danych o Odpadach. Jest to ustawowo powołany rejestr prowadzony przez marszałka województwa, który dokonuje wpisu na podstawie złożonego wniosku lub z urzędu.

Czym jest BDO?

Baza Danych o Odpadach to rejestr podmiotów gospodarczych wprowadzających produkty, w tym produkty w opakowaniach, a także prowadzących zarówno handel detaliczny i hurtowy, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz gospodarujących odpadami. Funkcjonowanie rejestru reguluje ustawa o odpadach.

Podmioty dokonujące wpisu do BDO na podstawie wniosku

W ramach BDO wyróżniamy dwa rodzaje wpisów do ewidencji – z wniosku i z urzędu. Zgodnie z ustawą z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej wniosek do rejestru muszą złożyć między innymi przedsiębiorcy zajmujący się wprowadzaniem na rynek smarów, olejów, mieszanek olejowych, dodatki zapobiegające zamarzaniu, nowe i używane opony, prowadzący recycling opadów. Zgodnie z ustawą z 20 stycznia 2005 roku o recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji podmioty prowadzące stacje demontażu, prowadzący strzępiarki, prowadzący punkty zbierania pojazdów. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach podmioty wprowadzające do obrotu akumulatory lub baterie, zakłady zajmujące się przetwarzaniem zużytych baterii lub akumulatorów.

Kiedy należy dokonać wpisu do BDO?

Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO przed rozpoczęciem działalnościktóra wymaga uzyskania takiego wpisu na wniosek. W przypadku działalności, która wymaga uzyskania wpisu na wniosek podmiotu, bez wpisu do rejestru BDO należy złożyć wniosek rejestracyjny tak szybko jak jest to możliwe.

Back To Top
This site is registered on Toolset.com as a development site.