skip to Main Content
śmieci

Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Każdego roku statystyczny Polak wytwarza ponad 350 kg odpadów. Najczęściej mowa o odpadach komunalnych takich jak papier, szkło, tworzywa sztuczne czy odpady biodegradowalne. Niemniej wśród nich znaleźć można też śmieci zaliczane do grupy tzw. odpadów niebezpiecznych, które stanowią duże zagrożenie dla środowiska. I choć najbardziej znaczący wpływ na przyrodę mają odpady przemysłowe, groźne dla bioróżnorodności mogą się okazać także niektóre przedmioty i sprzęty przez wielu z nas używane na co dzień.

Co zalicza się do grupy odpadów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne to takie, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny lub inne właściwości mogą w znaczący sposób ingerować w środowisko naturalne, zagrażając bioróżnorodności, a także zdrowiu i życiu ludzi. Do takich zalicza się m.in. odpady, które mają w swoim składzie substancje chemiczne. Te mogą doprowadzić do skażenia środowiska, czego konsekwencją będzie zatrucie gleb i zasobów wodnych. Szczególne zagrożenie stwarzają tym samym chemikalia wykorzystywane w procesach produkcyjnych, nawozy, odpady medyczne, ale także farby, lakiery i aerozole.

Równie niebezpieczne są odpady z metali. Największym zagrożeniem dla środowiska są te zawierające takie pierwiastki jak np. rtęć, ołów, cynk czy miedź. Tego rodzaju metale wykazują wysoce toksyczne działanie. Mogą prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu organów, a także wywoływać choroby układu sercowo-naczyniowego, nerek, wątroby oraz układu nerwowego. Nierzadko przyczyniają się również do rozwoju nowotworów. Takie metale ciężkie znaleźć można m.in. w:

  • akumulatorach i bateriach,
  • termometrach,
  • świetlówkach,
  • sprzęcie elektronicznym (komputerach, telewizorach itp.),
  • przewodach elektrycznych,
  • kartridżach i tonerach do drukarek.
Back To Top
This site is registered on Toolset.com as a development site.