skip to Main Content
skup metali kolorowych

Od czego zależą ceny skupu metali kolorowych?

Metale kolorowe, czyli nieżelazne nie zawierają żelaza i mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu oraz dziedzinach techniki. Są cenne ze względu na swoje właściwości i dlatego zostają poddawane dalszym obróbkom. Skupy złomu przyjmują tego typu odpady, płacąc za nie najwięcej, ale cena może różnić i warto wiedzieć, od czego zależy.

Co to są metale kolorowe?

Metale kolorowe są to wszystkie metale nieżelazne, czyli aluminium, miedź, ołów, cynk, cyna, brąz, tytan, mosiądz, srebro, platyna i złoto. Mają zastosowanie w wielu branżach, rzemiośle i dlatego są poszukiwane. Skupy złomu chętnie je przyjmują i poddają recyklingowi, a następnie odsprzedają do zakładów produkcyjnych.  Zakład Obrotu Złomem R.Jeliński, M.Jeliński skupuje każdą ilość tego typu odpadów, więc mając stary sprzęt elektroniczny, kable, przewody, części maszyn rolniczych, samochodowe, puszki po napojach czy artykuły gospodarstwa domowego, warto przynieść do punktu. Ceny za przyjęte śmieci, jednak różnią się od siebie i warto wiedzieć, jaka jest tego przyczyna.

Od czego zależy cena metali kolorowych?

Ceny metali kolorowych zależą od kilku czynników. Pierwszym jest zapotrzebowanie na surowiec i dostępność na danym rynku. Przy dużych ilościach metale kolorowe warto oddawać do odwiedzenia złomowiska oddalonego nawet o kilkadziesiąt kilometrów, zawożąc czyste odpady.

Kolejną kwestią jest przydatność danego metalu dla zakładów produkcyjnych. Aby otrzymać wyższą kwotę, trzeba odpowiednio przygotować złom do oddania w skupie, czyli oczyścić z zabrudzeń. Wpływ na wysokość cen ma również sytuacja gospodarcza w kraju oraz lokalizacja danego punktu. W każdej miejscowości mogą być inne, więc licząc na spory zys, warto sprawdzić konkurencyjne punkty.

Back To Top
This site is registered on Toolset.com as a development site.