skip to Main Content
plastikowe butelki w workach na śmieci

Dlaczego warto oddawać tworzywa sztuczne na złom?

Odpady z tworzyw sztucznych stanowią coraz większy problem. Aby zapobiec szkodom dla środowiska, konieczne jest ich właściwe usuwanie.

Czy składy złomu przyjmują tworzywa sztuczne?

Jednym z najczęstszych pytań dotyczących recyklingu tworzyw sztucznych jest to, czy można oddać je do punktów złomu. Dobrą wiadomością jest to, że wiele punktów skupu złomu przyjmuje odpady plastikowe. Opcje ta jest dostępna również w naszym skupie złomu w Bydgoszczy.

Przyjmując tworzywa sztuczne, złomowiska mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń i promować zrównoważone praktyki zarządzania odpadami.

Co skup złomu robi z tworzywami sztucznymi?

Po oddaniu tworzyw sztucznych na złom, następuje proces odbioru, segregacji i przygotowania odpadów do transportu do zakładów recyklingowych.

Właściwe sortowanie ma kluczowe znaczenie, ponieważ istnieją różne rodzaje tworzyw sztucznych, a prawidłowe ich sortowanie zapewnia lepszą jakość granulatu do produkcji. Recyklerzy przygotowują również tworzywa sztuczne do transportu do zakładów recyklingu, gdzie są one poddawane dalszej obróbce. Proces ten pomaga w ochronie zasobów, zmniejszeniu zanieczyszczenia i ograniczeniu ilości odpadów na wysypiskach.

Dlaczego warto oddawać tworzywa sztuczne do wyspecjalizowanych punktów?

Oddając tworzywa sztuczne do wyspecjalizowanych punktów, takich jak złomowiska, możemy pomóc chronić nasze środowisko przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, tworząc jednocześnie miejsca pracy w lokalnych społecznościach. 

Recykling plastikowych odpadów opakowaniowych pozwala zaoszczędzić do 95% energii wykorzystywanej do produkcji nowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Innowacyjne technologie mogą przetwarzać odpady plastikowe na paliwo, materiały brukowe i inne cenne produkty.

Back To Top
This site is registered on Toolset.com as a development site.