skip to Main Content

Odpady Tworzyw Sztucznych

Nasza oferta obejmuje skup różnorodnych tworzyw i odpadów, które należy odpowiednio zutylizować lub przekazać do dalszego przetworzenia. Dlatego ważną częścią działalności jest skup i utylizacja wszelkich tworzyw sztucznych. Szczególnie istotna jest ona dla ekosystemu. Katastrofalne skutki może mieć zaniedbanie środowiska, zaczynające się na etapie wyrzucania śmieci gdzie popadnie.

Warto w tym miejscu przytoczyć pewne liczby. Jednym z najkrócej rozkładających się materiałów jest papier. Trwa to około 6 miesięcy (czasem krócej – zależy od wielu czynników). W przypadku metalu czas liczony jest już w latach i najszybciej – około 10 lat – rozkładają się puszki po jedzeniu. Prowadzenie skupu makulatury czy skupu metali nie jest jednak tak istotne, jak zbieranie plastikowych elementów, które mogą się rozkładać od 100 do nawet 1000 lat. Warto zaznaczyć, że w wąskim zakresie każdy nas może zatroszczyć się o planetę – przez segregowanie odpadów w domu.

Możliwości ZOZ

Działalność Zakładu Obrotu Złomem obejmuje odbiór, segregację, a także przygotowanie odpadów tworzyw sztucznych dla zakładów recyklingowych. Dbając o środowisko, nie ograniczmy swoich usług wyłącznie do skupu złomu stalowego lub odpadów z metali innego typu. Zajmujemy się szeroko rozumianym skupem surowców wtórnych, w skład których wchodzi m.in.:

  • PE – polietylen,
  • PET – politereftalan etylenu,
  • PP – polipropylen

Zachęcamy do sprawdzenia pełnej oferty, a w przypadku pytań – do kontaktu z naszym przedstawicielem.

Zobacz cennik Tworzyw sztucznych
Back To Top