skip to Main Content

Skup odpadów z tworzyw sztucznych

Odpady Tworzyw Sztucznych

Nasza oferta obejmuje skup różnorodnych tworzyw i odpadów, które należy odpowiednio zutylizować lub przekazać do dalszego przetworzenia. Dlatego ważną częścią działalności jest skup i utylizacja wszelkich tworzyw sztucznych. Szczególnie istotna jest ona dla ekosystemu. Katastrofalne skutki może mieć zaniedbanie środowiska, zaczynające się na etapie wyrzucania śmieci gdzie popadnie.

Warto w tym miejscu przytoczyć pewne liczby. Jednym z najkrócej rozkładających się materiałów jest papier. Trwa to około 6 miesięcy (czasem krócej – zależy od wielu czynników). W przypadku metalu czas liczony jest już w latach i najszybciej – około 10 lat – rozkładają się puszki po jedzeniu. Prowadzenie skupu makulatury czy skupu metali nie jest jednak tak istotne, jak zbieranie plastikowych elementów, które mogą się rozkładać od 100 do nawet 1000 lat. Warto zaznaczyć, że w wąskim zakresie każdy nas może zatroszczyć się o planetę – przez segregowanie odpadów w domu.

Możliwości ZOZ

Działalność Zakładu Obrotu Złomem obejmuje odbiór, segregację, a także przygotowanie odpadów tworzyw sztucznych dla zakładów recyklingowych. Dbając o środowisko, nie ograniczmy swoich usług wyłącznie do skupu złomu stalowego lub odpadów z metali innego typu. Zajmujemy się szeroko rozumianym skupem surowców wtórnych, w skład których wchodzi m.in.:

 • PE – polietylen,
 • PET – politereftalan etylenu,
 • PP – polipropylen

Zachęcamy do sprawdzenia pełnej oferty, a w przypadku pytań – do kontaktu z naszym przedstawicielem.

Jakie produkty przyjmuje nasz skup tworzyw sztucznych?

Nasz skup tworzyw sztucznych chętnie odkupi wszelkiego rodzaju odpady z:

 • polipropylenu PP,
 • skrzynek plastikowych,
 • nakrętek plastikowych,
 • palet plastikowych PP i HDPE,
 • rur HDPE i PP,
 • poliamidu PA,
 • poprodukcyjnych odpadów z tworzyw sztucznych,
 • ABS,
 • Polietylenu HDPE, LDPE,
 • Polistyrenu PS,
 • Poliwęglanu PC,
 • Płyt CD.

Doskonale wiemy, że odpady z tworzyw sztucznych są jednym z największych problemów na całym świecie – wiąże się to z zagospodarowaniem tych produktów. Takie zjawisko wynika z ogromnej różnorodności stosowanych tworzyw we wszystkich sektorach gospodarki. Najbardziej rozpowszechnione tworzywa stanowią ok. 80% światowej produkcji tworzyw i obejmują polietylen, polipropylen czy polistyren.

Dlaczego recykling tworzyw sztucznych jest tak ważny?

Tworzywa sztuczna występują praktycznie we wszystkich branżach, a całkowita rezygnacja z nich jest niemożliwa. Spowodowane jest to licznymi zaletami, jakie dają te produkty – są praktyczne i mają wiele zastosowań. Bardzo często nie da się nich niczym innym zastąpić. Trzeba jednocześnie pamiętać, że tworzywa sztuczne są poważnym zagrożeniem dla środowiska. Odpady, jakie z nich powstają, rozkładają się przez setki lat. Recykling tworzyw sztucznych jest bardzo istotnym zagadnieniem w kwestii ekologii i gospodarowania odpadami.

Raport Fundacji PlasticEurope jasno pokazuje jednak, że odpady produktów z tworzyw sztucznych tylko z samych źródeł pokonsumenckich generowane są w skali roku w ilościach większych niż 1,5 mln ton! Niestety podstawowe zalety tych produktów (trwałość i wytrzymałość), stanowią jednocześnie ich wadę. Odpady z tworzyw sztucznych rozkładają się przez setki lat, co stanowi ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Plastikowe butelki potrzebują np. 450 lat na to, aby ulec samodzielnemu zniszczeniu. Na szczęście z pomocą recyklingu można takie odpady przetwarzać wielokrotnie i to kilkanaście razy.

Na czym polega recykling odpadów z tworzyw sztucznych?

Wyróżnia się trzy główne rodzaje recyklingu tworzyw sztucznych – materiałowy, surowcowy i energetyczny.Recykling materiałowy to nic innego, jak proces rozdrabniania odpadów oraz poddawania ich oczyszczaniu. Takie działanie ma na celu ponowne wykorzystanie odpadów. Recykling surowcowy to z kolei termiczny rozkład odpadów lub rozpad w wyniku działania reakcji chemicznym. Proces ten pozwala uzyskać ciekły węglowodór lub gaz służący do produkowania nowych surowców.

W przypadku recyklingu energetycznego to z kolei proces polegający na spalaniu, półspalaniu i termolizie odpadów polimerowych. Poddaje się jemu najczęściej odpady zanieczyszczone.

Dlaczego warto oddać odpady z tworzyw sztucznych do naszego skupu?

Jesteśmy doświadczonym punktem zajmującym się skupowaniem i utylizacją odpadów z tworzyw sztucznych. Dbamy o legalny i bezpieczny przebieg całego procesu. Właściwie sortujemy produkty, dbając o wspólne dobro i dobro przyszłych pokoleń. Dzięki precyzyjnemu przetworzeniu tworzyw sztucznych możemy zmniejszyć ilość odpadów na składowiskach, ograniczyć ilość tych negatywnie wpływających na środowisko, a także oszczędzić surowce i zasoby energetyczne.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych w Zakładzie Obrotu Złomem.

Zobacz cennik Tworzyw sztucznych
Back To Top
This site is registered on Toolset.com as a development site.