skip to Main Content
elektrośmieci

Trzy powody, by oddać elektrośmieci do skupu

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny, audiowizualny, oświetleniowy oraz różnego rodzaju narzędzia elektryczne. Dzieli się na dziesięć grup: wielkogabarytowe urządzenia AGD, małogabarytowe urządzenia AGD, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt RTV, elementy oświetlenia, narzędzia elektryczne oraz elektroniczne, przyrządy do kontroli, automaty do wydawania napojów, słodyczy oraz bankomaty. Sprawdź, dlaczego należy oddać je do skupu.

Elektrośmieci zawierają szkodliwe substancje

Elektrośmieci w swoim składzie posiadają groźne dla środowiska, trujące pierwiastki, takie jak: rtęć, ołów, chrom, kadm, nikiel, PCB lub azbest. Z chwilą gdy przenikną do gleby czy wód gruntowych, na przykład w trakcie rozkładu na wysypisku śmieci, spowodują one nie tylko poważne zanieczyszczenie środowiska, lecz również spowodują zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Zatrucie pierwiastkami ciężkimi bowiem skutkuje zaburzeniami wzroku, słuchu oraz mowy, uszkadza nerki, zaburza funkcjonowanie organów rozrodczych, przyczynia się do zmian hormonalnych i zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór.

Oddanie elektrośmieci do skupu się opłaca

Podczas gdy za wyrzucanie elektrośmieci na śmietnik grozi grzywna w wysokości od 500 do  5 000 złotych, oddanie ich do skupu przynosi finansowe korzyści. Za zużyte lodówki i pralki otrzymamy 10 groszy za kilogram! Oddanie sprzętu elektronicznego jest bezpłatne, jednak dzięki temu pozbędziemy się, bez ponoszenia dodatków kosztów wywozu czy transportu, zalegających w domu lub mieszkaniu, niedziałających sprzętów.

Oddając elektrośmieci do skupu przyczyniasz się do mniejszej eksploatacji złóż

Decydując się na przekazanie zużytego sprzętu elektronicznego i sprzętu gospodarstwa domowego do skupu przyczyniasz się również do ochrony złóż naturalnych, czyli rud metali, z których pozyskiwane są pierwiastki. W punktach recyklingu bowiem nie tylko zutylizowane zostają szkodliwe substancje, zawarte w elektrośmieciach, lecz również odzyskiwane zostają cenne metale. Recykling przyczynia się zatem do zmniejszenia konieczności rabunkowej eksploatacji złóż naturalnych, które w większości są nieodnawialne.

Back To Top
This site is registered on Toolset.com as a development site.