skip to Main Content
odpady

Czym jest BDO?

Pojęcie Bazy Danych Odpadowych jest znane nielicznym, choć funkcjonuje ono od niemal 2. lat i służy ewidencji wytwarzanych przez przedsiębiorstwo odpadów. Kogo dotyczy dokładnie obowiązek sporządzania BDO, kto dokładnie musi się rejestrować?

BDO — baza danych o produktach i opakowaniach i gospodarce odpadami

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy mają obowiązek rejestracji do tzw. bazy BDO jeśli produkują odpady po opakowaniach oraz same opakowania i obracające nimi.  BDO, czyli „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami”, to system elektroniczny opracowany przez ministerstwo środowiska, mający na celu ewidencję wytwarzanych przez przedsiębiorców odpadów.

Tak naprawdę w rzeczywistości obowiązek ten dotyczy niemal każdego przedsiębiorstwa, od małych zakładów fryzjerskich po wielkie firmy produkcyjne czy galerie handlowe, a dokładnie spis podmiotów, które nie unikną ewidencji w BDO określa art. 50 ustawy o odpadach.

Kto nie musi się spisywać w BDO?

Są jednak pewne wyjątki, które zwalniają właścicieli firm przez obowiązkowym wpisem do BDO. Nie muszą się rejestrować te firmy, które wytwarzają odpady wyłącznie w częściach wspólnych. Dla przykładu będą to biura i odpady wynikające z codziennego funkcjonowania pracowników, takie jak zwykłe odpady kuchenne itp.czy też zakłady, które spełniają określone normy w ilościach wytwarzanych odpadów. Ilościowe normy dotyczą np. gruzu, odpadów drewnianych i metalowych, opakowań z tworzyw sztucznych, szklanych, papierowych, a także przeterminowanych produktów spożywczych.

Firmy należące do BDO muszą pamiętać, że odpady przez nie wytwarzane mogą być wywiezione na podstawie stosownego zlecenia wywozu. Przedsiębiorca, wystawia nań kartę przekazania odpadów. Na karcie muszą znaleźć się informacje dotyczące rodzaju, wagi i kod odpadów. Dane te umieszcza po zalogowaniu w systemie BDO. Po wprowadzeniu danych, system sam przekaże kartę do wybranych firm przewozowych. Co istotne, kontrolowany jest każdy krok, od wystawienia karty do momentu wywiezienia śmieci na wysypisko.

Back To Top
This site is registered on Toolset.com as a development site.