skip to Main Content
nielegalne wysypisko smieci

Jakie grożą konsekwencje za nielegalny wywóz odpadów?

Dzikie wysypiska to plaga, z którą próbują walczyć urzędnicy. W przepisach polskiego prawa jest oddzielny rozdział poświęcony karom za nielegalne składowanie odpadów. Nie tylko szpecą one krajobraz, ale też mogą być groźne dla ludzi i środowiska. Dlatego tak ważne jest, aby segregować śmieci i poddawać je utylizacji. W przeciwnym razie narażasz się na grzywnę, a nawet więzienie!

Rośnie społeczna świadomość na temat tego, jak ważne jest segregowanie odpadów i odpowiednie ich składowanie. Do proekologicznych postaw motywuje troska o dobro środowiska, ale też dotkliwe kary przewidywane za nielegalny wywóz śmieci.

Kary za nielegalne składowanie odpadów

Niektóre odpady są trudniejsze w utylizacji niż inne. Stare meble, zużyty sprzęt AGD, akumulatory czy elektronika nie mogą po prostu znaleźć się na śmietniku koło szkła czy papieru. Tym bardziej nie mogą tworzyć dzikich wysypisk na terenie lasu czy przy rzece. Za takie działania należy spodziewać się grzywny w wysokości od kilkudziesięciu do nawet 5000 złotych. W uzasadnionych przypadkach sąd może uznać winę pozwanego o zaśmiecanie i wymierzyć mu karę pozbawienia wolności do 30 dni. Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte m.in. w art. 5 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jednak zazwyczaj najbardziej kosztowne jest samodzielne usunięcie utworzonego wysypiska. To niezwykle pracochłonne i drogie, ponieważ wymaga zatrudnienia ekipy ze specjalistycznym sprzętem, flotą pojazdów oraz kontenerami.

Dlaczego tworzenie dzikich wysypisk jest nielegalne?

Dzikie wysypiska, na których składowane są odpady różnego pochodzenia, często niszczą faunę i florę na danym obszarze. W najgorszym przypadku mogą być przyczyną skażenia gleby czy wody, a więc stanowić realne zagrożenie dla ludzi i zwierząt. W przeciwieństwie do nich legalne wysypiska powstają w strefach wydzielonych i odpowiednio zabezpieczonych. Są też zarządzane przez wykwalifikowany zespół np. Zakład Obrotu Złomem.

Okazuje się, że nie tylko tworzenie dzikich wysypisk kwalifikuje do otrzymania mandatu. Również osoby, które składują śmieci na terenie swojej posesji (gruz, zużytą elektronikę, hałdy plastiku) muszą liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami swoich działań. Oprócz dotkliwej grzywny, której wymierzaniem zajmuje się wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz marszałek województwa  jest to oczywiście niechęć sąsiadów. Dlatego we wspólnej trosce o estetykę i dobro planety warto regularne wyrzucać odpady zalegające przy domu lub zakładzie pracy. W tym celu można zlecić odbiór odpadów firmie z uprawnieniami.

Back To Top
This site is registered on Toolset.com as a development site.