skip to Main Content
Skup metalu na złomie

Jakie dokumenty otrzymujemy w skupach złomu?

Skup złomu przebiega według prostej, szybkiej procedury. W pierwszej kolejności sprzedawane odpady muszą zostać zważone i wycenione. Gdy znana będzie już ich wartość, może dojść do transakcji, w wyniku której klient otrzyma stosowną należność. O ile w przypadku firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą taką czynność rozlicza się przy pomocy faktury, to osoby fizyczne otrzymują Formularz Przyjęcia Odpadów (FPO). Dokument ten zawiera szczegółowe informacje na temat przyjmowanego produktu, a także dane osoby sprzedającej, w tym adres miejsca zamieszkania (nie należy mylić go z miejscem zameldowania, które nie jest wymagane).

Skup złomu od osoby fizycznej można również udokumentować Dowodem wewnętrznym, w którym nie trzeba zawierać danych osobowych kupującego. Z takiej możliwości wyłączone są jednak metale kolorowe, a także samochody i ich części. W przypadku tego typu odpadów konieczne będzie sporządzenie FPO.

Jakie dokumenty są wymagane, by sprzedać odpady z metali?

Jedyną rzeczą, której potrzebuje osoba fizyczna sprzedająca odpady do skupu złomu, jest dowód tożsamości. Sporządzenie dokumentu potwierdzające sprzedaż należy w takim przypadku do obowiązków kupującego. Proces jest nieco bardziej skomplikowany w przypadku firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Przede wszystkim, podatnicy VAT muszą wystawić fakturę. Jeśli wartość sprzedawanego towaru wynosi 15 tysięcy złotych brutto lub więcej, będzie to transakcja objęta Mechanizmem podzielonej płatności i fakturę należy opatrzyć odpowiednią adnotacją.

Osoby prawne oraz fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, muszą również wystawić Kartę Przekazania Odpadu (KPO). Po jednej kopii dokumentu powinna otrzymać osoba przekazująca odpad, osoba przewożąca go oraz ta, która go otrzymuje (przy czym dwie ostatnie mogą być tym samym podmiotem). Może on zostać wystawiony przy każdym przekazywaniu odpadów lub w formie zbiorczej, miesięcznej. W stworzeniu takiego dokumentu niezwykle przydatne jest odpowiednie oprogramowanie.

Back To Top
This site is registered on Toolset.com as a development site.