skip to Main Content
zużyte tonery

Zużyte tonery i ich wpływ na środowisko

Odpady, takie jak baterie, żarówki czy leki należy odpowiednio utylizować, aby w żaden sposób nie zagrażały środowisku. Podobnie jest z zużytymi tonerami i tuszami, które w swoim składzie zawierają groźne dla zdrowia ludzi i zwierząt cząsteczki. Jak więc należy je segregować, dbając przy tym o środowisko?

Niebezpieczny dla środowiska skład tonerów

Puste tonery są zaliczane do grupy elektroodpadów, co oznacza, że nie mogą być one zbierane razem z innymi śmieciami. Okazuje się bowiem, że nawet w zużytym pojemniku znajdują się ilości proszku, które stanowią zagrożenie dla środowiska i dla zdrowia człowieka. Taka substancja posiada w swoim składzie żywicę, pigment oraz żelazo, które łatwo rozpylają się w powietrzu. Takie cząsteczki mogą prowadzić do pylicy oraz innych chorób układu oddechowego. Dodatkowo obudowy tonerów są zbudowane z tworzyw sztucznych, których rozkład trwa kilkaset lat.

Jak utylizować puste tonery?

Recykling tonerów nie tylko zmniejsza zanieczyszczenia środowiska, ale również gwarantuje przyznanie Karty Przekazania Odpadu na wypadek kontroli Urzędu Ochrony Środowiska. Większość takich elementów jest ponownie używania do produkcji pełnowartościowych materiałów eksploatacyjnych. Dodatkowo utylizacja takich odpadów wcale nie jest trudna. Zużyte tonery można oddać sprzedawcy, u którego zostały zakupione, wrzucić do specjalnych koszy np. w supermarketach lub sprzedać w wyznaczonych do tego miejscach. Przepisy prawne dokładnie określają, jakie wymagania muszą spełniać takie miejsca, w których można przekazać złom elektroniczny. Zarejestrowany odbiorca musi posiadać:

  • odpowiednie zaplecze techniczne
  • zezwolenia na zbieranie
  • zezwolenia na magazynowanie
  • zezwolenia na transport
  • prawo do wystawiania karty przekazania odpadu
Back To Top
This site is registered on Toolset.com as a development site.