> Skup-palet

Skup palet w Zakładzie Obrotu Złomem

Ponowne wykorzystanie drewna – skup palet

Skup Palet

Skup palet to działalność, która ma jasno określoną podstawę prawną, z czego niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy. Można to z łatwością sprawdzić, ponieważ zgodnie z katalogiem odpadów opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, palety drewniane mają oznaczenie 15 01 03 (zostały sklasyfikowane jako opakowania drewniane). Należy je zaliczyć do grona tych odpadów, których recykling jest wskazany, a także nieszkodliwy dla środowiska. Prowadząc m.in. skup makulatury czy też skup złomu, nie pominęliśmy w oferowanych usługach skupu palet. Tym bardziej, że nie obejmuje on żadnych procesów chemicznych.

 

Sama procedura recyklingu palet polega po prostu na ich demontażu, a następnie naprawie. Wszystko zaczyna się od odpowiedniego sklasyfikowania dostarczonych odpadów. Sprawdzamy, w jakim stanie są poszczególne elementy, oceniając stopień ich zużycia. Warunkiem dopuszczenia palety do ponownego wykorzystania bez konieczności naprawy jest zachowanie przez nią wszystkich właściwości i parametrów. W pozostałych przypadkach pracownicy Zakładu Obrotu Złomem podejmują decyzję o zdemontowaniu (podział na części metalowe i drewniane), utylizacji lub naprawie dostarczonych elementów.